Ebook – Kiến thức về thiết kế Logo

0963 64 2426     tkeweblongan@gmail.comKết nối        

Image

Ngày đăng: 12/06/2022 Đã xem: 386

Ebook – Kiến thức về thiết kế Logo

Logo còn gọi là Logo Type – nghệ thuật sáng tác Logo. Là một tín hiệu thị giác hay là cách tạo hình tên một công ty, một tổ chức với những thuộc tính đặc trưng nhất, một hình ảnh tỉnh lọc đơn giản nhất để dễ nhận biết về một đơn vị, một cơ quan, một tổ chức xã hội nào đó khẳng định bản quyền của đơn vị, cơ quan tổ chức xã hội đối với sản phẩm biểu trưng của mình.

Có thể bạn quan tâm


Logo còn gọi là Logo Type – nghệ thuật sáng tác Logo. Là một tín hiệu thị giác hay là cách tạo hình tên một công ty, một tổ chức với những thuộc tính đặc trưng nhất, một hình ảnh tỉnh lọc đơn giản nhất để dễ nhận biết về một đơn vị, một cơ quan, một tổ chức xã hội nào đó khẳng định bản quyền của đơn vị, cơ quan tổ chức xã hội đối với sản phẩm biểu trưng của mình.

Xin chia sẻ cùng bạn đọc Ebook Kiến thức về Logo, tài liệu sưu tầm trên Internet.

down 2

  MENU